Studentarbete
Evenemanget har passerat

Exjobbspresentation, Edvin Gunnarsson och Lowe Aspeqvist

Impact of battery material supply chains on the Sustainable Development Goals: Global versus domestic sourcing for Swedish electric cars

Översikt

Evenemanget har passerat

Edvin Gunnarsson och Lowe Aspeqvist studenter i mastersprogrammet Supply Chain Management, presenterar sitt examensarbete “Impact of battery material supply chains on the Sustainable Development Goals: Global versus domestic sourcing for Swedish electric cars”, utfört vid institutionen för Rymd-, geo och miljövetenskap.

Opponenter: Sonja Toomingas och Emma Rytterdahl

Examinator: Daniel Johansson

Handledare Johannes Morfeldt och Anders Ahlbäck (GMV)