Föreläsning
Evenemanget har passerat

Kunskap, klimat och miljögifter – ett samtal om vetenskapsförnekelse

Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller frågor om klimat och miljögifter. Hur märks detta internationellt, nationellt och lokalt i Göteborg? Vad beror det på? Och vilka konsekvenserna får det för samhället i stort och miljöfrågorna i synnerhet? Det är några av de frågor som denna föreläsning och panelsamtal med forskare från Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Chalmers kommer att behandla. 

Översikt

Evenemanget har passerat
Anmälan (Öppnas i ny flik)

Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller frågor om klimat och miljögifter. Hur märks detta internationellt, nationellt och lokalt i Göteborg? Vad beror det på? Och vilka konsekvenserna får det för samhället i stort och miljöfrågorna i synnerhet? Det är några av de frågor som denna föreläsning och panelsamtal med forskare från Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Chalmers kommer att behandla.

Detta event är en del av en turné som arrangeras av en forskargrupp vid Uppsala universitet med stöd från Formas. Under turnén besöks 10 olika universitetsstäder i Sverige. I samband med varje besök så kommer en debattartikeln ut i lokalpressen och det sista och avslutande mötet är tänkt att hållas i riksdagen för att göra politiska beslutsfattare medvetna om problemen.

Föreläsare

Mikael Karlsson är lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. I denna föreläsning berättar han om ifrågasättande av effekter och åtgärder i frågor om klimatförändringar och miljögifter. Varför förekommer vetenskapsförnekelse i miljöfrågor, vilka följder får det – och hur kan det motverkas?

Panelsamtal

Fler deltagare kommer att annonseras

  • Jesper Strömböck, Professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet. Jesper deltar bland annat i ett nationellt forskningsprojekt om kunskapsresistens och har författat en bok på temat.
  • Åsa Löfgren, Lektor i miljö- klimat- och beteendeekonomi, Göteborgs universitet. Åsa forskar bland annat om effekten och utformning av miljöpolitiska styrmedel.
  • Bethanie Carney Almroth, Professor vid Institutionen för Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet. Bethanie forskar bland annat om miljöeffekter av plast och arbetar mycket med att sprida forskningsresultat till allmänheten.
  • Mikael Karlsson, Lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet
  • Moderator: Daniel Lindvall, Doktor i sociologi vid Uppsala universitet.

OBS! Anmälan till detta event är ej obligatorisk och garanterar ej plats. När du anmäler dig får du möjlighet att ta del av eftermaterial, samt en möjlighet att samtycka till fortsatta utskick från oss.