Föreläsning
Evenemanget har passerat

Pi-dagen – The sound of π

Bild 1 av 1
Pi-tecken med decimaler och noter

Pi-dagen firas med en populärvetenskaplig föreläsning av Julie Rowlett, med musikaliska inslag av Da Möbius Band

Översikt

Evenemanget har passerat

Matematiska vetenskaper firar Pi-dagen, som är den internationella matematikdagen, med en föreläsning av Julie Rowlett (på engelska), musikaliska inslag av Da Möbius Band, och fika.

Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade, och kommer även att streamas live på YouTube, länk ovan. 

Sammanfattning av föreläsningen: Du känner förmodligen till den geometriska betydelsen av den matematiska konstanten π. Det är förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diameter. Visste du att π även är en av anledningarna till att musikinstrument låter som de gör? Vi kommer att utforska matematiken för vibrerande strängar och se hur π är närvarande i ljuden från stränginstrument, och vi kommer att lyssna till Da Möbius Band för att uppleva ljudet av π. Det visar sig att π bara är ett av många speciella tal som skapar de ljud som vi hör. Vi ska utforska dessa matematiska konstanter och lära oss lite om det forskningsfält som fokuserar på deras studie, känt som spektralteori, med passande musikinslag genom hela föredraget.