Seminarium

Pedagogiskt seminarium vid Matematiska vetenskaper

Jannoesjka Cabo, TU Delft: The Mathematics of Education - Integrate, Differentiate, Transform

Översikt

För sammanfattning, se den engelska sidan