Studentarbete
Evenemanget har passerat

Presentation av examensarbete, Norbert Laszlo och Oscar Helgesson