Studentarbete
Evenemanget har passerat

Presentation av examensarbete, Karl Hammar

Fast bayesian inference with Piecewise Deterministic Markov Processes

Översikt

Evenemanget har passerat

För sammanfattning, se den engelska sidan.

Masterprogram: Physics
Examinator: Moritz Schauer
Handledare: Adam Andersson och Benjamin Svedung Wettervik
Opponent: Elin Ohlman