Studentarbete
Evenemanget har passerat

Presentation av examensarbete, Theresa Fuchs

Titel: Microwave Spectroscopy of Magnons in Confined Geometries - Magnon-Photon Coupling in EuS

Theresa studerar MPNAT, Nanoteknologi

Översikt

Evenemanget har passerat

Du hittar mer information på den engelska sidan.