Studentarbete
Evenemanget har passerat

Presentation av examensarbete, Johanna Huhtasaari

Titel: Growth and transfer of millimeter-sized single-crystal graphene: Towards flat-band physics 

Johanna studerar masterprogrammet MPNAT, Nanoteknologi

Översikt

Evenemanget har passerat

Examinator: Samuel Lara-Avila
Opponent: Karn Rongrueangkul

Abstrakt finns på den engelska sidan.