Studentarbete
Evenemanget har passerat

Design of Single Chip X-Band RF Front End

Nadeem Khan och Muhammad Kashif Latif presenterar sitt examensarbete.

Handledare: Marie Ström och Mattias Thorsell, Saab
Examinator: Christian Fager

Läs mer på vår engelska sida.

Översikt

Evenemanget har passerat