Disputation

Anis Moradikouchi, Avdelningen för terahertz och millimetervågsteknik

Titel: Terahertz sensing of pharmaceutical tablets and powders

Översikt

  • Datum:Startar 3 maj 2023, 10:00Slutar 3 maj 2023, 13:00
  • Plats:
  • Språk:Engelska

Fakultetsopponent: Dr Daniel Markl, University of Strathclyde, UK

Huvudhandledare: Associate Professor Helena Rodilla

Examinator: Professor Jan Stake

Sammanfattning: Se engelska sidan