Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Xiaomi Yang, avdelningen för fordonssäkerhet, hålleer sitt licentiatseminarium

"The use of computational driver behavior models in crash avoidance systems and virtual simulations with optimal subsampling".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Xiaomi Yang

Huvudhandledare: Jonas Bärgman

Diskussionsledare: Ulrich Sander

Examinator: Marco Dozza