Licentiatseminarium

Xiaomi Yang, avdelningen för fordonssäkerhet, hålleer sitt licentiatseminarium

"The use of computational driver behavior models in crash avoidance systems and virtual simulations with optimal subsampling".

Översikt

Doktorand: Xiaomi Yang

Huvudhandledare: Jonas Bärgman

Diskussionsledare: Ulrich Sander

Examinator: Marco Dozza