Disputation

Xiao Lang, avdelningen för marin teknik, försvarar sin doktorsavhandling

"Data-driven ship performance models – emphasis on energy efficiency and fatigue safety"

Översikt

Huvudhandledare: Wengang Mao

Examinator: Jonas Ringsberg

Fakultetsopponent: Giles Thomas