Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Vinícius Tavares Silva, avdelningen för Strömningslära, försvarar sin doktorsavhandling

"Aerodynamic aspects of propulsion integration for next-generation commercial aircraft"

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Vinícius Tavares Silva
Huvudhandledare: Carlos Xisto
Examinator: Tomas Grönstedt
Fakultetsopponent: Associate Professor Nicolás Garcia Rosa, ISAE-Supaero