Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Sachin Janardhanan, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system, håller sitt licentiatseminarium

"On power loss minimisation for heavy vehicles with axle-wise and modular elecrical propulsion and friction braking".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Sachin Janardhanan

Huvudhandledare: Mats Jonasson

Diskussionsledare: Patrick Gruber

Examinator: Bengt Jacobson