Studentarbete
Evenemanget har passerat

Oskar Tylen presenterar sitt examensarbete

FSI Modeling of Fish Nets For Offshore Aquaculture

Översikt

Evenemanget har passerat

Student: Oskar Tylen
Huvudhandledare: Joakim Hägglund
Examinator: Lars Davidsson
Opponent: Lisa Lindenbaum, Jacob Larsson