Studentarbete
Evenemanget har passerat

Oskar Hamidi presenterar sitt examensarbete

Water Contamination of a Side View Camera Monitoring System

Översikt

Evenemanget har passerat

Student: Oskar Hamidi
Huvudhandledare: Tobias Eidevåg (Volvo Cars Corporation)
Examinator: Henrik Ström
Opponent: Chang Xu

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstraktet på den engelska sidan.