Disputation

Niklas Hidman, avdelningen för strömningslära, försvarar sin doktorsavhandling

"Dynamics of bubble across scales".

Översikt

Doktorand: Niklas Hidman

Huvudhandledare: Gaetano Sardinia

Examinator: Srdjan Sasic

Fakultetsopponent: Stéphane Zaleski