Doktorsavhandling

Mohsen Irannezhad, avdelningen för Marin teknik, försvarar sin doktorsavhandling

”Propeller-Hull Interaction Effects in Calm Water and Regular Head Waves".

Översikt

Doktorand: Mohsen Irannezhad
Huvudhandledare: Arash Eslamdoost
Examinator: Rickard Bensow
Fakultetsopponent: Bettar el-Moctar, Prof, University of Duisberg-Essen