Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Kourosh Nasrollahi, avdelningen för dynamik, håller sitt licentiatseminarium

"Differential railway track settlement in transition zones - Simulation and measurements".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Kourosh Nasrollahi

Huvudhandledare: Jens Nielsen

Diskussionsledare: Peter Persson

Examinator: Magnus Ekh