Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Karolina Malmek, avdelningen för marin teknik, håller sitt licentiatseminarium

"Rapid aerodynamic method for interacting sails".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Karolina Malmek

Huvudhandledare: Rickard Bensow

Diskussionsledare: Poul Andersen

Examinator: Jonas Ringsberg