Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Johannes Törnell, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system, försvarar sin doktorsavhandling

"Aerodynamics of vehicle platooning".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Johannes Törnell

Huvudhandledare och examinator: Simone Sebben

Fakultetsopponent: Brian McAuliffe

 

Lösenord till disputationen i Zoom: 665636