Studentarbete
Evenemanget har passerat

Jens Ifver och och Calvin Smith presenterar sitt examensarbete

"Classifying written and spoken text - A comparison between BERT and Naive Bayes"

Översikt

Evenemanget har passerat

Studenter: Jens Ifver och Calvin Smith

Handledare: Mattias Wahde

Examinator: Torbjörn Lundh

Opponent: Jonathan Hellgren

 

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstractet på den engelska sidan.