Licentiatseminarium

Fayas Malik Kanchiralla, avdelningen för maritima studier, håller sitt licentiatseminarium

"Life cycle navigation through future energy carriers and propulsion options for the energy transition in shipping".

Översikt

Doktorand: Fayas Malik Kanchiralla

Huvudhandledare: Maria Grahn

Diskussionsledare: Anna Björklund

Examinator: Lena Granhag