Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Fayas Malik Kanchiralla, avdelningen för maritima studier, håller sitt licentiatseminarium

"Life cycle navigation through future energy carriers and propulsion options for the energy transition in shipping".

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand: Fayas Malik Kanchiralla

Huvudhandledare: Maria Grahn

Diskussionsledare: Anna Björklund

Examinator: Lena Granhag