Studentarbete
Evenemanget har passerat

David Andersson presenterar sitt examensarbete

Computationally Efficient Domain Decomposition and Near-Bell Coupling of Rotary Spray Paint Bells

Översikt

Evenemanget har passerat

Student: David Andersson
Huvudhandledare: Tomas Johnson (FCC)
Examinator: Henrik Ström
Opponent: Adam Johansson

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstraktet på den engelska sidan.