Licentiatseminarium

Daniel Rosell, avdelningen för strömningslära, håller sitt licentiatseminarium

"Power extraction for military aircraft".

Översikt

Doktorand: Daniel Rosell

Huvudhandledare: Tomas Grönstedt

Diskussionsledare: Eric Blidmark

Examinator: Niklas Andersson