Studentarbete
Evenemanget har passerat

Carl Jönsson Lindholm presenterar sitt examensarbete

Techno-economical evaluation of an efuel-producing wind farm system focusing on hydrogen, ammonia, and methanol production

Översikt

Evenemanget har passerat

Student: Carl Jönsson Lindholm
Huvudhandledare: Maria Grahn
Examinator: Selma Brynolf
Opponent: Johannes Hedlund, Joel Amrén

För mer information om examensarbetet kan du läsa abstraktet på den engelska sidan.