Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Arun Kumas, avdelningen för VEAS försvarar sin doktorsavhandling

"Predictive model of perceived driving stability at high speeds under aerodynamic excitations"

Översikt

Evenemanget har passerat

Doktorand/Doctoral student: Arun Kumas
Huvudhandledare/Main supervisor: Simone Sebben
Esaminator/Examiner: Simone Sebben
Fakultetsopponent/Faculty opponent: Daniele Rocchi