Doktorsavhandling

Anandh Ramesh Babu, avdelningen för Fordonsteknik och autonoma system, försvarar sin doktorsavhandling

”Energy saving strategies for electric vehicles operating in cold climates”.

Översikt

Doktorand: Anandh Ramesh Babu
Huvudhandledare: Simone Sebben
Examinator: Simone Sebben
Fakultetsopponent: Christoffer Norberg, Professor, Lund University, christoffer.norberg@energy.lth.se