Disputation

Alexander Rasch, avdelningen för fordonssäkerhet, försvarar sin doktorsavhandling

Drivers overtaking cyclists and pedestrians: Modeling road-user behavior for traffic safety.

Översikt

Doktorand: Alexander Rasch

Huvudhandledare och examinator: Marco Dozza

Fakultetsopponent: Christopher Cherry