Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Adam Brandt, avdelningen för fordonsteknik och autonoma system, försvarar sin doktorsavhandling

"Unsteady aerodynamic effects on the driving stability of passenger vehicles".

Lösenord till disputationen i Zoom: 684880

Doktorand: Adam Brandt

Huvudhandledare och examinator: Simone Sebben

Fakultetsopponent: Andreas Wagner