Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

My Nyblom, Kemisk Biologi

"Single DNA molecule analysis – New tools for medical diagnosis"

Översikt

Evenemanget har passerat

​​​​Fakultetsopponent: Associate Professor Robert Neely, School of Chemistry, University of Birmingham, UK

Handledare: Professor Fredrik Westerlund, Chalmers
Examinator: Professor Pernilla Wittung Stafshede, Chalmers

​​​Sammanfattning:

Deoxiribonukleinsyra, mer känt som DNA, har troligen den mest kända kemiska strukturen för allmänheten. DNA:t är som cellernas ritningar, från vilka liv skapas. I stället för faktiska ritningar, så är informationen i DNA kodat av fyra baser, A T G och C, och hur de sitter i en sekvens. Sekvensen av baser, och variationer i den, kan vara orsaken för många sjukdomar. Det finns även annat i vår omgivning, som bakterier och virus, som påverkar oss och kan göra oss sjuka. Även i bakterier och virus är fungerar DNA som ritningar.

När penicillinet upptäcktes 1928 blev antibiotika, en medicin som används för att motverka infektioner, en grundsten i vår moderna sjukvård. Antibiotika underlättar till exempel användningen av cellgifter vid cancerterapi och många operationer, som utan antibiotika hade varit farligare för patienten då den blir mottaglig för infektioner. Fler och fler bakterier har blivit resistenta mot antibiotika och det har blivit ett så stort problem att Världshälsoorganisationen (WHO) idag ser det som ett av de största hoten mot mänskligheten.

Enskilda DNA-molekyler kan skilja sig väldigt mycket från varandra, vissa är långa och linjära medan andra är korta och cirkulära. I den här avhandlingen undersöker vi skillnader mellan olika DNA-molekyler genom fluorescens-mikroskopi. Vi har utvecklat metoder för att kunna kolla på hur cellgifter skadar DNA, identifiera bakterier som orsakar infektioner och upptäcka om bakterierna bär på antibiotikaresistens.