Studentarbete
Evenemanget har passerat

Olivia Johansen och Simon Svensson presenterar sitt examensarbete