Disputation

Nastja Macerol, Doktorand vid Material och tillverkning IMS, försvarar sin doktorsavhandling

Titel: Development of Multi-grit cBN Grinding Wheel for Crankshaft Grinding

Opponent: Xun Chen, Liverpool John Moores University, U.K.
Examinator: Peter Krajnik, IMS

Översikt

Läs mer

Lösenord ZOOM: 737157