Studentarbete
Evenemanget har passerat

Kicki Kuang och Eric Andren presenterar sitt examensarbete