Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Bharat Mehta, Material och tillverkning IMS, försvarar sin doktorsavhandling

Titel: Development of high performance aluminium alloys tailored for powder bed fusion-laser beam

Opponent: Eric Jägle, University Bundeswehr, Munich

Examinator: Lars Nyborg, IMS

Översikt

Evenemanget har passerat