Licentiatseminarium

Alberto Cabo Rios, Material och tillverkning IMS, presenterar sin licentiatuppsats

Titel: Experimental study and simulation of sintering of 316L components produced by binder jetting

Översikt

Online och onsite.

Diskussionsledare: Dimitris Chasoglou, Höganäs AB

Examinator: Lars Nyborg, IMS

Läs mer