Studentarbete

Alalvanan Lingam Ashok Kumar och Rahul Rao Jagadeeswar presenterar sitt examensarbete

Titel: Life-long learning materials enabling the growth of Digital Twin competencesExaminator: Anders Skoogh
Handledare: Siyuan Chen

Översikt

  • Datum:Startar 21 februari 2023, 10:00Slutar 21 februari 2023, 11:00
  • Tillgängliga platser:30
  • Plats:
  • Språk:Engelska
Anders Skoogh
Masterprogramansvarig vid Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik