Studentarbete
Evenemanget har passerat

Adam Gundersen och Rasmus Sönniksen presenterar sitt examensarbete

Titel: Single Pilot Operation on a Large Commercial Aircraft: Identifying Key Challenges and Providing Solution Guidelines

Översikt

Evenemanget har passerat