Föreläsning
Evenemanget har passerat

Matematik och fysik för hela kroppen i gungor, karuseller och berg- och dalbanor

Vad är accelerationen när man gungar och passerar lägsta punkten? Vad är accelerationen i vändpunkterna eller i högsta punkten av en berg-och dalbaneloop? Frågor som är svåra för studenter och där även ChatGPT och fysiklärare ibland svarar fel. Begreppet acceleration upplevs som abstrakt och sparas ofta tills studenterna kan hantera andraderivator - trots att acceleration känns i hela kroppen. Under seminariet kommer jag att berätta om några smågruppsdiskussioner bland första-års-studenter om krafter och acceleration i olika situationer.

Föreläsare: Ann-Marie Pendrill, Professor emeritus, institutionen för fysik, Göteborgs universitet

Översikt

Evenemanget har passerat