Studentarbete
Evenemanget har passerat

Masterpresentation Nora Malmquist, MPMCN

Titel på masterarbete: Rheological behavior of ionomer dispersions and their incorporation in catalytic inks for use in PEMFC electrodes

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: Se engelsk sida

Lösenord: 174327

 

Examinator: Björn Wickman

Handledare: Felix Ernst

Opponent: Astrid Hjern