Studentarbete
Evenemanget har passerat

Masterpresentation Ludvig Lindahl, MPPHS

Titel på masterarbete: Local Representations for Small-angle X-ray Scattering Tensor Tomography

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Examinator: Paul Erhart
Handledare: Leonard Nielsen
Opponent: Ebba Grönfors