Studentarbete
Evenemanget har passerat

Masterpresentation Emma Ulberstad, MPMCN

Titel på masterarbete: Investigation on effect of dispersion methodology on PEMFC catalyst ink and resulting electrode structure.

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

Lösenord: 726502

 

Examinator: Björn Wickman

Handledare: Felix Ernst

Opponent: Axel lind