Studentarbete
Evenemanget har passerat

Masterpresentation Astrid Hjern, MPMCN

Titel på masterarbete: Effect of Fuel Cell Operating Potential Window on Pt/C Catalyst Durability

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

Lösenord: 950544

 

Examinator: Björn Wickman
Handledare: Marika Männikkö
Opponent: Nora Malmquist