Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Licentiatseminarium Pantea Dara, avdelningen för Nano- och biofysik

Titel på licentiatuppsats: Measurement and simulation of thermoplasmonically induced marangoni flow

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Huvudhandledare: professor Mikael Käll

Examinator: professor Fredrik Höök

Granskare: professor Alexander Dmitriev, Institutionen för fysik, Göteborgs universitet