Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Licentiatseminarium Oskar Vallhagen, avdelningen för Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Titel på licentiatuppsats: Disruption mitigation in tokamaks with massive material injection

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

Huvudhandledare: professor Tünde Fülöp

Examinator: professor Christian Forssén

Granskare: professor emeritus Lars-Göran Eriksson, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers 


Lösenord till Zoom-presentationen: iceonfire