Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Mohammad Mahdi Shanei, avdelningen för Nano- och biofysik

Titel på licentiatuppsats: Optical metasurfaces for momentum exchange between light and matter

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Huvudhandledare: professor Mikael Käll

Examinator: professor Eva Olsson

Opponent: docent Witlef Wieczorek, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers