Licentiatseminarium

Linnéa Strandberg, forskarskolan Fysik

Titel på licentiatuppsats: Electrode degradation in polymer electrolyte fuel cells

Översikt

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Opponent: Dr. Gert Göransson, PowerCell Group

Huvudhandledare: docent Björn Wickman

Examinator: professor Henrik Grönbeck