Licentiatavhandling
Evenemanget har passerat

Einar Urdshals, Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Titel på licentiatuppsats: Dark matter electron interactions in detector materials

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Huvudhandledare: docent Riccardo Catena

Examinator: professor Martin Cederwall

Opponent: universitetslektor Rikard Enberg, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet