Doktorsavhandling
Evenemanget har passerat

Disputation Isak Svensson, avdelningen för Subatomär, högenergi- och plasmafysik

Titel på doktorsavhandling: Extending the reach of uncertainty quantification in nuclear theory

Översikt

Evenemanget har passerat

Sammanfattning: se engelsk sida

 

Huvudhandledare: docent Andreas Ekström

Examinator: professor Tünde Fülöp

Opponent: Associate Professor Heiko Hergert, Department of Physics and Astronomy, Michigan State University