Mittseminarium

Kunal Chelani, Elektroteknik

Titel: Privacy threats in visual localization

Översikt

  • Datum:Startar 23 mars 2023, 15:00Slutar 23 mars 2023, 16:00
  • Tillgängliga platser:70
  • Plats:
  • Språk:Engelska

Kunal Chelani är doktorand i forskargruppen Datorseende och medicinsk bildananlys, Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik

Diskussionsledare är bitr. universitetslektor Viktor Larsson, Lunds universitet

Examinator är Professor Fredrik Kahl, Avdelningen för Signalbehandling och medicinsk teknik

För sammanfattning se den engleska sidan